Artykuły

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przywrócenia do ruchu linii kolejowej nr 241 relacji Tuchola – Koronowo

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 41-50
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.010.9352