Artykuły

Reaktywacja połączenia kolejowego Szczecin – Police w ramach realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 33-40
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.009.9351

Wykorzystanie technologii cyfrowych w relacjach z klientem przez kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce

,
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.013.10138

Wykorzystanie technologii cyfrowych w relacjach z klientem przez kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (3), s. 78-84
Data publikacji online: 30 września 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.013.10138