Artykuły

Reforma prasy Émile’a de Girardin i jej polskie reperkusje

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 299–315
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.019.9114

Pejzaże kultury

Reportaż jako sztuka pamięci. Wokół książki 1945. Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 276–295
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.016.9194