Informacje o autorze:

dr hab.; Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Artykuły

Władysław Umiński (1865–1954). Popularyzator przyrody i techniki

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 316–326
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.020.9115

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Pliki, zapiski, notatki. Kilka uwag o spuściźnie archiwalnej profesora Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 209-215
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.022.10547

Z historii mediów

Popularnonaukowy miesięcznik Przyroda i Technika (1922–1939) i jego autorzy

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 132–142
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.008.10222

Recenzje, omówienia, noty

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 571-588
Data publikacji online: 2018

Kronika

Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 187-190
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013