Klaudia Skelnik

Artykuły

O pojęciu informacji w świecie mediów elektronicznych

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 51-72
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.005.9027