Artykuły

Organization of the Shooting Training System in the Polish Police

Securitologia, 2017, No 2, s. 20-32
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24497436SCU.17.004.9633

Organizacja systemu szkoleń strzeleckich w polskiej Policji

Securitologia, 2017, No 2, s. 18-31
Data publikacji online: 2017