Magdalena Dobrowolska-Opała

Artykuły

Diagnosing Police Activities Using Qualitative Research Methods

Securitologia, 2018, No 1, s. 3-14
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.002.9925

Diagnozowanie działalności Policji z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych

Securitologia, 2018, No 1, s. p1-p13
Data publikacji online: 21 grudnia 2018