Artykuły

A note on Browkin’s and Cao’s cancellation algorithm

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 7, s. 153-165
Data publikacji online: 25 lipca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.106.8801