Artykuły

Od redakcji

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 7-8
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.036.9747

Od redakcji

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 7-8
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.037.9748

Niektóre aktualne wyzwania  dla życia zakonnego

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 73-87
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.004.9685

Rola kierownictwa duchowego w uświęceniu człowieka

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 115-128
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.023.9704

Zarys rozwoju teologii duchowości  w odrodzonej Polsce. Sprawozdanie z sympozjum naukowego  zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Teologów  Duchowości nt. Życie duchowe w odrodzonej Polsce,  Częstochowa, 2 grudnia 2017 roku 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 209-223
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.010.9691

Recenzja: Tadeusz Drozdowicz, Poznaj Serce Jezusa, Warszawa 2017 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 283-286
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.014.9695

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Z otwartym sercem i umysłem. Charyzmat sercański dzisiaj,  Stadniki, 5 maja 2018 roku

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 293-299
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.016.9697

Recenzja: Paweł Warchoł, Krew i woda dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej, Warszawa 2015

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 287-290
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.033.9714

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Kapłańskie Serce Jezusa, Kraków, 8 listopada 2018 roku

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 295-300
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.035.9716