Ks. Stanisław Gruca

Kontakt: staszekscj@wp.pl

Informacje o autorze:

Ks. Stanisław Gruca – sercanin, pochodzi z Binczarowej (diec. tarnowska). Tytuł magistra teologii uzyskał na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy magisterskiej pt. Dzieje miejscowości i parafii Binczarowa, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Związka. Ukończył kurs formatorów i studium życia konsekrowanego w Rzymie. Doktorat z teologii duchowości uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy pt. Teologia powołania kapłańskiego i zakonnego. Studium na podstawie życia i pism Leona Jana Dehona (1843-1925), napisanej pod kierunkiem s. prof. dr hab. Teresy Paszkowskiej.

Artykuły

Ojciec Leon Dehon – człowiek z otwartym sercem i umysłem

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 10-34
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.001.9682

Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w kontekście objawień fatimskich

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 193-207
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.009.9690