Ks. Fernando Rodríguez Garrapucho

Informacje o autorze:

Ks. Fernando Rodríguez Garrapucho – sercanin, profesor teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim w Salamance (Universidad Pontificia de Salamanca), dyrektor Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII (Centrum Studiów Wschodnich i Ekumenicznych Jana XXIII) (UPSA), redaktor naczelny „Diálogo ecuménico”, konsultant Konferencji Episkopatu Hiszpanii oraz konsultant Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (Rzym).

Artykuły

El importante  progreso del diálogo católico-judío

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 107-146
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.006.9687