Ks. Jacek Łukasiewicz

Informacje o autorze:

Ks. dr Jacek Łukasiewicz – sercanin, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, psycholog, surdologopeda. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej, osobowości oraz psychologii osób z wadą słuchu. Bierze udział w projektach międzynarodowych dotyczących uwarunkowań osobowościowych i interpersonalnych w kontekście doradztwa zawodowego.

Artykuły

Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Przyczyny zainteresowania  tematyką wypalenia 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 261-280
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.013.9694