Ks. Adam Raczkowski

Informacje o autorze:

Ks. dr Adam Raczkowski – kapłan archidiecezji lubelskiej, adiunkt, od 2017 roku prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. kierunki badań naukowych: antropologia kulturowa, pedeutologia.

Artykuły

Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Przyczyny zainteresowania  tematyką wypalenia 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 261-280
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.013.9694