Ks. Krzysztof Napora

Artykuły

Abraham – Apostoł z Księgi Rodzaju

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 131-144
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.024.9705