Ks. Krzysztof Smykowski

Artykuły

Czy chrześcijanie mogą „narzucać” swoje prawa ludziom mającym inny światopogląd? Uwagi na marginesie debaty społecznej w Polsce

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 199-209
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.028.9709