Emilia Wieliczko-Paprota

Artykuły

Alchemical Journey into the Divine in Victorian Fairy Tales

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1, s. 33-45
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/20844077SR.18.003.9492

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Subtelna subwersywność kobiecego ciała w extravaganzach J.R. Planchégo 

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4,
Data publikacji online: 29 marca 2019