Artykuły

Aksjologia uniwersytetów i aksjologia SNS. Wybrane aspekty funkcjonowania akademii w mediach społecznościowych

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 87-102
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.007.9071