Artykuły

Rola emocji w zarządzaniu organizacją medialną na przykładzie radia RMF FM

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 115-134
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.009.9073