Artykuły

Emocjonalne implikacje zarządzania audycją radiową

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 135-158
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.010.9074