Magdalena Schymanietz

Recenzje i omówienia

Sortuj według

Transferring Professional Knowledge and Skills (The Case of Central and Eastern European Migrant Physicians in German Hospitals), von Juliane Klein, Opladen-Berlin-Toronto 2016, ss. 240 (rec. Magdalena Schymanietz)

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 145-147
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.009.9801