Katarzyna Okoniewska

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Sortuj według

Dentystyka w obozach koncentracyjnych na przykładzie KL Auschwitz i KL Stutthof

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 127-138
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.006.9798