Artykuły

Gdańsk Affairs at the Council of Constance (1414–1418)

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2018, Nr 22 (2018), s. 7-21
Data publikacji online: 13 lipca 2018
DOI 10.4467/25442562SDS.18.001.9803