Artykuły

Bishop Conrad III of Kamień Pomorski: a common clergyman and a politician in the Duchy of Pomerania in 1233–1241

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2018, Nr 22 (2018), s. 67-81
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/25442562SDS.18.005.9807