Tamás Lados

Artykuły

The origins of the primatial authority of the archbishops of Esztergom in Hungary (eleventh–fourteenth centuries)

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2018, Nr 22 (2018), s. 136-152
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/25442562SDS.18.009.9811