Artykuły

Antemurale Christianitatis? Propaganda antyturecka a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 r. w świetle źródeł

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 43–61
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.003.9567

A few remarks about Bogdan the One-Eyed’s matrimonial policies in the context of the conflict between Poland and Moldova in 1509

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2018, Nr 22 (2018), s. 153-162
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/25442562SDS.18.010.9812