Artykuły

Custom and Statute: A Brief History of Their Coexistence in Poland

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 111–131
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.010.2251

Sprawy sejmowe i dorobek prawodawczy „tempore Conventi Generalia Torunensis A.D. 1576” w świetle Metryki Koronnej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 73-90
Data publikacji online: 2008

Bibliografia uzupełniająca prac profesora Stanisława Grodziskiego za lata 2008–2012

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. XVII -XXIV
Data publikacji online: 20 października 2012

Beetwen the Jagiellons and the Vasas: Research into Late 16th-Century Polish Parliamentarism

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 579–597
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.024.8407

Sprawozdania

Prawodawstwo sejmowe i królewskie za panowania Stefana Batorego (1576–1586). Autoreferat z obrony pracy doktorskiej, Kraków, 28 lutego 2011 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 121-132
Data publikacji online: 20 października 2012