CV:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków Podgórze, Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego

Artykuły

Trauma a zdrowie psychiczne - Antoni Kępiński in memoriam

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 299–311
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.019.10074