Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Sortuj według

Trauma, przed którą nie ma ucieczki. Cierpienie. Uzależnienie. Niesprawiedliwość… Nadzieja

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 349–360
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.022.10077