Artykuły

Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie 

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 154, s. 35-54
Data publikacji online: 3 czerwca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.009.8965