Artykuły

Dynamika ludnościowa miast Polski i Białorusi – studium porównawcze 

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 154, s. 71 – 92
Data publikacji online: 3 czerwca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.008.8760