Artykuły

Polska A i Polska B. Rozkład przestrzenny i klasteryzacja umieralności  na wybrane nowotwory złośliwe w Polsce 

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 154, s. 93 – 105
Data publikacji online: 3 czerwca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.007.8759