Artykuły

Co pacjenci mogą robić z tabletkami? Studium przypadku osób, cierpiących na zaburzenia lękowe

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 51-75
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.003.8684