Artykuły

Organizacja i działalność systemu wymiaru sprawiedliwości w rosyjskiej marynarce wojennej od początków XVIII do połowy XIX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 481–527
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.048.9987