Artykuły

The hidden treasure

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 33–42
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.177.9665

Typy zieleni i elementy wodne w przestrzeni dawnego miasta-twierdzy Trebinje

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 82-88
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.060.9650