Tomasz Baczyński

Artykuły

A commentary on the respirometric evaluation of biodegradable cod fractions in industrial wastewater

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 139–150
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.184.9672