Artykuły

Biblijny wzorzec bohatera. Od tekstu hebrajskiego po grecko-rzymskie tradycje heroiczne

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 9-36
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.001.9345