Mariola Wojtkiewicz

Artykuły

Park-pomnik w Żelazowej Woli –  sacrum wykreowane kulturowo 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 123-132
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.027.9529