Artykuły

Mikropolis jako nowoczesna typologia modelu przestrzennego małego miasta 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 159-165
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.031.9533