Andrzej Dawidczyk

Artykuły

Turkish Government Policy towards Independent Media after the Failed July 2016 Coup d’État

Securitologia, 2018, No 1, s. 48-66
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.005.9928

Polityka rządu tureckiego wobec niezależnych mediów po próbie zamachu stanu z lipca 2016 roku

Securitologia, 2018, No 1, s. p47-p66
Data publikacji online: 21 grudnia 2018