Artykuły

State institutes and the Czechoslovak Academy of Sciences, 1948–1953

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 241-267
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543702XSHS.17.010.7711