Artykuły

Archaeobotanical analysis of abundant cereal finds from Kraków Nowa-Huta Mogiła 62 – getting back to the old story

Folia Quaternaria, 2018, Vol. 86 (2018), s. 217–231
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/21995923FQ.18.004.9822