Ľubica Harbuľová

Artykuły

Rozwój wydarzeń na Syberii w latach 1917–1919 i miejsce w tym procesie Legionu Czechosłowackiego

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 97-111
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.006.9981