Recenzje

Sortuj według

Recenzja monografii: Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ss. 269

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 193-196
Data publikacji online: 10 grudnia 2018