Artykuły

From Ottawa to Vienna. Health promotion – post-truth contexts and times 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 69–78
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.008.9078

Systemy zdrowotne

A tool for health system description. Diagnosing the Polish system

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 100-111
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.012.11383