Ewa Plebanek

Adres do korespondencji: Ewa Plebanek, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,

Artykuły

Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 93–104
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.011.9081