Beata Sińska

Adres do korespondencji: Beata Sińska, Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa, tel. (22) 83 60 913, beata.sinska@wum.edu.pl

Artykuły

Wpływ systemu zmianowego pracy pielęgniarek na ich sposób odżywiania i aktywność fizyczną

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 105–111
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.012.9082