Artykuły

Kilka uwag O wojnie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 317-332
Data publikacji online: 2011

D.A.F. de Sade – „Boski Markiz”, czyli destruktor idei oświecenia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 223-240
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.017.0918