Małgorzata Fraś

Adres do korespondencji: Małgorzata Fraś, ul. W. Broniewskiego 9, 34-120 Andrychów, tel. 606 238 563, mfras@ ath.bielsko.pl

Artykuły

Zapadalność na choroby zawodowe na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 112–118
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.013.9083