Katarína Fedorová

Artykuły

The impact of the revolutionary movement on the judicial reform of Russian Tsar Alexander II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 265-271
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.020.0921