Artykuły

Psychologiczny syndrom agresji adolescentów w kontekście funkcjonowania rodziny i rodziców

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 23–37
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.014.9355